مزایای صدف معدنی جوادی

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

مزایای صدف معدنی جوادی نسبت به صدف دریا و کربنات کلسیم موجود در بازار
برتری صدف  معدنی جوادی نسبت به صدف دریایی
-عمدتاً استحصال صدف دریایی به علت جمع آوری از ساحل دریا در اثر طوفان  و سیل در زمان های  نامشخص انجام می شود که این امر باعث  انتقال  بیماری های پرندگان و موجودات دریایی می شود .
 -به علت نامشخص بودن زمان  استفاده  از صدف دریا (انتظار برای سیل و طوفان ) و جمع آوری صدف ها  از ساحل و جمع آوری  صدف ها از ساحل و وجود ناخالصی ها ی فراوان  قریب به 60% ناخالصی و نیاز به شستشو  و خشک کردن ، هزینه تولید این محصول را افزایش و درنتیجه قیمت نهایی این محصول  علی رغم کیفیت پایین و غیر بهداشتی بودن آن بسیار بالا می باشد.
-کلسیم موجود در صدف دریایی حداکثر تا25% می باشد و بسیار پایین تر از صدف معدنی  میباشد.
به طور خلاصه سه عنصر غیر بهداشتی بودن ، کلسیم پایین و قیمت بالا ، استفاده ازین منبع کلسیم را در سالهای اخیر بسیار کم کرده است.
کربنات کلسیم
-وجود عناصر سنگین فراوان در کربنات کلسیم  موجود در بازار ، باعث عدم استقبال ازین منبع کلسیم می شود  : مثل آرسنیک ، فلوئور ، منیزیم  و غیره .
-کربنات کلسیم به علت منشا سنگی ، میزان جذب کلسیم در موجودات زنده را به نصف کاهش می دهد و در نتیجه میزان جذب بسیار پایینی دارد.
-کربنات کلسیم  درصد کلسیم بسیار پایین تری نسبت به صدف معدنی دارد.
صدف معدنی یکی از تامین کنندگان مهم کلسیم به شمار می رود، شما برای تامین کلسیم ، از کربنات کلسیم استفاده می کنید اما باید بیان نمود که نتایج آزمایشات برای تامین کلسیم صدف معدنی را به مراتب در جایگاه بهتری به نسبت کربنات کلسیم قرار داده است.
حال خرید صدف معدنی چه تاثیراتی برای بهبود راندمان رشد دام وطیور خواهد داشت؟
1 . افزایش وزن تخم مرغ
2 . ضخیم شدن پوسته تخم مرغ
3 . افزایش قابلیت هضم در نوشخوارکنندگان
4 . تامین کلسیم و منیزیم
5 . بلع راحت و عدم آسیب به گلوی طیور
6 . بدون آلودگی

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی