مزایای صدف معدنی جوادی

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

مزایای صدف معدنی جوادی نسبت به صدف دریا و کربنات کلسیم موجود در بازار
برتری صدف  معدنی جوادی نسبت به صدف دریایی
-عمدتاً استحصال صدف دریایی به علت جمع آوری از ساحل دریا در اثر طوفان  و سیل در زمان های  نامشخص انجام می شود که این امر باعث  انتقال  بیماری های پرندگان و موجودات دریایی می شود .
 -به علت نامشخص بودن زمان  استفاده  از صدف دریا (انتظار برای سیل و طوفان ) و جمع آوری صدف ها  از ساحل و جمع آوری  صدف ها از ساحل و وجود ناخالصی ها ی فراوان  قریب به 60% ناخالصی و نیاز به شستشو  و خشک کردن ، هزینه تولید این محصول را افزایش و درنتیجه قیمت نهایی این محصول  علی رغم کیفیت پایین و غیر بهداشتی بودن آن بسیار بالا می باشد.
-کلسیم موجود در صدف دریایی حداکثر تا25% می باشد و بسیار پایین تر از صدف معدنی  میباشد.
به طور خلاصه سه عنصر غیر بهداشتی بودن ، کلسیم پایین و قیمت بالا ، استفاده ازین منبع کلسیم را در سالهای اخیر بسیار کم کرده است.
کربنات کلسیم
-وجود عناصر سنگین فراوان در کربنات کلسیم  موجود در بازار ، باعث عدم استقبال ازین منبع کلسیم می شود  : مثل آرسنیک ، فلوئور ، منیزیم  و غیره .
-کربنات کلسیم به علت منشا سنگی ، میزان جذب کلسیم در موجودات زنده را به نصف کاهش می دهد و در نتیجه میزان جذب بسیار پایینی دارد.
-کربنات کلسیم  درصد کلسیم بسیار پایین تری نسبت به صدف معدنی دارد.

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی