پرورش طیور

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

کاربرد صدف معدنی در تغذیه طیور:
از آنجایی که کلسیم یکی از بهترین منابع معدنی در تامین نیازهای بیولوژیکی و تشکیل استخوان و پوسته تخم مرغ در طیور می باشد.بطور متوسط روزانه بین 29-7گرم از کل کلسیم موجود در بدن یک مرغ تخم گذار صرف ساخت پوسته ی تخم مرغ می شود.
از منابع معدنی تامین کلسیم می توان به صدف معدنی اشاره نمود ، استفاده از صدف معدنی،  در سطح وسیعی در صنعت مرغداری و پرورش دهندگان طیور رایج شده و مرغداران از آن بعنوان اصلی ترین منبع کلسیم جیره دان استفاده می نمایند.
این ماده معدنی در صورت دارا بودن کیفیت خوب و پایین بودن حجم فلوئور می تواند جایگزین خوبی برای سایر منابع تامین کلسیم در فرمولهای دان باشد که با توجه به پایین بودن قیمت آن نسبت به صدف دریایی و کربنات کلسیم موجود در بازار ، کاملاً مقرون به صرفه می باشد. لازم به ذکر است که صدف معدنی به هضم آسان طیورکمک کرده وبه دلیل وجود کلسیم غنی بر روی رشد و درشت شدن استخوان ها  نیز تاثیر مثبتی دارد.
کلسیم  موجود در صدف معدنی جوادی نقش بسیار مهمی در پوسته سازی طیور تخم گذار و رشد استخوان بندی و در نتیجه وزن گیری بیشتر طیور دارد.
کربنات کلسیم وپودر صدف دو منبع اصلی تامین کلسیم مورد نیاز مرغ تخمی هستند.کربنات کلسیم نقش مهمی در جیره غذایی طیور تخمگذار دارد. زیرا اولا 97 درصد پوسته تخم مرغ را تشکیل می دهد و علاوه بر آن، کلسیم تاثیر زیادی بر استخوان بندی و سلامت طیور دارد. در صورتی که کلسیم کافی از طریق جیره غذایی در اختیار طیور قرار نگیرد ، بدن حیوان این ماده را با برداشت از اسکلت خود و نیز نازک شدن پوسته نخم مرغ تامین می نماید.

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی