پرورش طیور

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

کاربرد صدف معدنی در تغذیه طیور:
از آنجایی که کلسیم یکی از بهترین منابع معدنی در تامین نیازهای بیولوژیکی و تشکیل استخوان و پوسته تخم مرغ در طیور می باشد.بطور متوسط روزانه بین 29-7گرم از کل کلسیم موجود در بدن یک مرغ تخم گذار صرف ساخت پوسته ی تخم مرغ می شود.
از منابع معدنی تامین کلسیم می توان به صدف معدنی اشاره نمود ، استفاده از صدف معدنی،  در سطح وسیعی در صنعت مرغداری و پرورش دهندگان طیور رایج شده و مرغداران از آن بعنوان اصلی ترین منبع کلسیم جیره دان استفاده می نمایند.
این ماده معدنی در صورت دارا بودن کیفیت خوب و پایین بودن حجم فلوئور می تواند جایگزین خوبی برای سایر منابع تامین کلسیم در فرمولهای دان باشد که با توجه به پایین بودن قیمت آن نسبت به صدف دریایی و کربنات کلسیم موجود در بازار ، کاملاً مقرون به صرفه می باشد. لازم به ذکر است که صدف معدنی به هضم آسان طیورکمک کرده وبه دلیل وجود کلسیم غنی بر روی رشد و درشت شدن استخوان ها  نیز تاثیر مثبتی دارد.
کلسیم  موجود در صدف معدنی جوادی نقش بسیار مهمی در پوسته سازی طیور تخم گذار و رشد استخوان بندی و در نتیجه وزن گیری بیشتر طیور دارد.

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی