آبزیان

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

کاربرد صدف معدنی در صنعت آبزی پروری:
استفاده از صدف معدنی جوادی  در صنعت آبزی پروری به دوشکل برای آبزیان حائز اهمیت می باشد.

 استفاده در محیط آبی پرورش:
صدف معدنی جوادی  به دلیل داشتن مقدار ی املاح معدنی از یک سو می تواند باعث افزایش تولید طبیعی در استخر های پرورش ماهیان گرم آبی شود و از سوی دیگر به دلیل وجود ماده موثرکربنات کلسیم نقش مهمی را در تعادل pH آبهای اسیدی برقرار می کند ؛ هچنین پودر صدف معدنی می تواند از شکوفایی جلبکی در استخر های پرورش ماهی جلوگیری کند.

 استفاده در جیره آبزیان:
از آنجایی که تمام آبزیان در مراحل مختلف رشد خود به کربنات کلسیم نیازدارند و صدف معدنی سرشار از کربنات کلسیم  طبیعی و ارگانیک است پس می تواند به عنوان یک منبع غنی و ارزان در جیره آبزیان استفاده شود.

 منبع: مهندس رامتین هوشنگی عضو انجمن آبزی پروری ایران                          

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی