کارخانجات خوراک دام طیور آبزیان

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

مزایای استفاده از صدف معدنی در کارخانه تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان:
صدف معدنی جوادی  به عنوان یکی از مواد اولیه مصرفی در کارخانجات تولید خوراک دام، طیور و آبزیان به کار می رود.
این محصول به علت خاصیت و فسیل بودن که از بقایای شکم پایان و دو کفه ای ها میلیون ها سال قبل تشکیل شده ، در جذب بالا ، نسبت به سایر منابع کلسیم برتری محصولی دارد ، همچنین کلسیم موجود در صدف معدنی جوادی و در دسترس بودن آن باعث شده در سالهای اخیر کارخانجات دام ، طیور ، آبزیان ازاین محصول به عنوان منبع کلسیم محصول تولیدی خود استفاده نمایند.

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی