دامپروری

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

کاربرد صدف معدنی در جیره دام:
 -اکسید منیزیم در حالت عادی بسیار بدمزه و تلخ بوده که این امر موجب کاهش مصرف خوراک در گاوهای شیری شده و چنین مشکلی درخصوص  صدف معدنی وجود ندارد.
-ارگانیک و مینرال بودن صدف معدنی  جوادی باعث شده تا قابلیت جذب کلسیم بسیار بیشتر از سایر منابع تأمین کننده کلسیم در جیره باشد.

مزایای صدف معدنی جوادی در دام پروری
1.افزایش وزن ایده آل در دام
2.صدف معدنی جوادی با دارا بودن حداکثر کلسیم  ارگانیک  در دام های پرواری باعث درشت شدن استخوان بندی و در نتیجه  وزن بیشتر دام می گردد.
3.نقش وافری اکسید منیزیم موجود در صدف معدنی سبب تثبیت PH شکمبه در نشخوار کنندگان می شود.
4.صدف معدنی با تثبیت PH شکمبه موجب بالا رفتن قابلیت هضم الیاف جیره شده  و در نتیجه چربی شیر بهبود یافته و از لنگی حاصل از اسیدوز در گاو ها خصوصا در گاو های شیری که کنسانتره زیادی مصرف می کنند ، جلوگیری می کند.
5.آزمایشات نشان می دهد تامین کلسیم جیره با پودر صدف معدنی تاثیرات مثبتی بر کیفیت شیر و چربی شیر دارد. علت این امر افزایش پروتئین شیر بخاطر پیوند با نوعی فسفو پروتئین است. بالا رفتن کیفیت شیر می تواند بهبود شرایط اقتصادی را برای دامداری ها به همراه داشته باشد.

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی