عواملی که ضریب تبدیل غذایی طیور را تحت تأثیر قرار می دهند
عواملی که ضریب تبدیل غذایی طیور را تحت تأثیر قرار می دهند

عواملی که ضریب تبدیل غذایی طیور را تحت تأثیر قرار می دهند

1. سلامت روده

سلامت روده نقش حیاتی در تولید طیور بازی می کند. تنها روده سالم می تواند حداکثر مواد مغذی را هضم و جذب کند

2. کیفیت خوراک، آب و امنیت زیستی

کیفیت ضعیف خوراک معمولا تأثیر منفی بر روی سلامت روده و بازدهی کل دستگاه گوارش خواهد داشت. کیفیت خوراک تحت تاثیر چندین فاکتور قرار می گیرد که شامل: نحوه رشد غلات، فراوری آنها و نحوه تولید خوراک است

دکتر Aziz Sacranie، از شرکت آلتک، نیز در مورد بهره مندی از آب با کیفیت عنوان کرد که اغلب تأثیر آب بر عملکرد پرنده و FCR نادیده گرفته می شود

3. دانستن در مورد موادی که در جیره طیور استفاده می کنید

فن آوری مادون قرمز از نزدیک قادر است ارزش درست و واقعی مواد مغذی تشکیل دهنده خوراک را تعیین کند

تفاوت بین ارزش های تغذیه ای واقعی و ارزش های تغذیه ای مکتوب در مورد مواد خام و آنالیز پروتئین، نشاسته و رطوبت باید مورد بررسی قرار گیرد

4. کنترل مؤثر کوکسیدیوز

کنترل کوکسیدیوز، همواره یکی از نکات مهم در مزارع پرورش بوده است. هر برنامه پرورشی باید مصرف مواد شیمیایی، آنتی بیوتیک ها یا واکسن ها را مد نظر قرار دهد. محصولات جدید برای کنترل طبیعی کوکسیدیوز در حال ورود به بازار هستند، اما به نظر می رسد راه حل های طبیعی شامل چندین ماده فعال است نه فقط یک ماده

5. تغذیه زود هنگام / در تخم مرغ و برنامه ژن

مطالعات نشان داده است که نقشه ژن در جوجه ها در سنین بسیار پایین می تواند آن را به یک پرنده کارآمدتر تبدیل نماید. یکی از راه های انجام این کار تغذیه در دوران جنینی است. انتقال مواد مغذی قابل هضم به آمنیون جنین باعث بهبود کیفیت جوجه تولیدی، افزایش ذخایر گلیکوژن، رشد و توسعه روده، سلامت اسکلتی پرنده، رشد و توسعه عضلانی، افزایش بیشتر وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود. تقریباً 30 درصد از نقشه ژن های مختلف در طول مدت تغذیه، در داخل تخم مرغ فعال می شوند. (الیویرا و همکاران 2008).

تحقیقات نشان می دهد که محدودیت مصرف مواد مغذی بعد از هچ راه دیگری برای بیان ژن ها در سنین خیلی پایین است. صفات تولیدی مانند مقاومت به ایمنی زیست محیطی یا استرس اکسیداسیون، مصرف انرژی و مواد معدنی می تواند توسط ژن ها بیان شود. در طول 24 ساعت اول پس از هچ، روده کوچک، کبد و پانکراس با سرعت بیشتری نسبت به وزن بدن رشد می کنند.

دقت کنید مطالب آورده شده فقط بخشی از موارد مهم برای رسیدن به ضریب تبدیل مناسب است

17 اسفند 1396

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی