عوامل تغذیه ای که مي‌تواند سبب بروز اسهال ، مدفوع آبكي و بستر خيس گردد
عوامل تغذیه ای که مي‌تواند سبب بروز اسهال ، مدفوع آبكي و بستر خيس گردد

 

1-   جیره‌بندی دان و یا ناکافی بودن دان. این مورد بویژه در گله‌های مادر گوشتی که دان جیره‌بندی می‌گردد بوضوح دیده میشود

2-   کیفیت آب و دان مصرفی از نظر مقادیر سدیم ، پتاسیم و منیزیم.

وجود مقدار زیادی سدیم در آب مصرفی و یا در دان که می‌تواند بصورت نمک باشد سبب افزایش مصرف آب خواهد شد . وجود پتاسیم اضافی نیز که می‌تواند ناشی از وجود آن در موادی مثل کنجاله سویا ، ملاس و غیره باشد نظیر سدیم ، سبب افزایش مصرف آب و اسهال خواهد شد. وجود مقدار زیادی منیزیم در آب ، سبب بروز عارضه اسهال و خیس شدن بستر خواهد شد.

3-   متعادل نبودن جیره از نظر مقدار پروتئین و اضافه بودن و بویژه وجود پروتئین با کیفیت و با قابلیت هضم کم در آن .

4-   وجود مقادیر زیادی قند جذب نشده در موادی مثل جو و تغییر فشار اسمزی ناشی از آن در روده، اسهال بروز خواهد کرد.

5-   تغییر ناگهانی مواد اولیه و فرمول دان نیز می‌تواند سبب ایجاد اسهال در طیور گردد.

6-   افزودن چربی با کیفیت پائین و غیر قابل هضم از دیگر عوامل بروز اسهال و مدفوع آبکی در طیور میباشد.

7-   ویروس‌ها، باکتری‌ها تک یاخته‌ایها و مایکوتوکسین‌ها نیز نقش مهمی در ایجاد عارضه اسهال در طیور می‌توانند داشته باشند.

8-   مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و انواع داروهای ضد میکروبی نیز یکی از علل اصلی بروز اسهال در طیور میباشند.

1 اردیبشهت 1397

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی