مزایای پودر صدف کوهی برای دام و طیور و آبزیان
مزایای پودر صدف کوهی برای دام و طیور و آبزیان

مزایای پودر صدف معدنی برای دام و طیور و آبزیان

1. استخوان سازی و انعقاد خون دام و طیور به ویژه در گاوهای شیری و مرغ های تخمگذار
2. افزایش تخمگذاری در طیور و تأثیر در تشکیل و استحکام پوسته تخم مرغ (برای تشکیل پوسته تخم مرغ بطور متوسط به مقدار ۳۰-۷ گرم کلسیم در روز مورد نیاز بدن طیور است)
3. افزایش قدرت شیردهی و بهبود وضعیت و کیفیت چربی شیر تولیدی در دام
4. درصد کلسیم قابل جذب بیشتر در دام و طیور (جذب سریع و دفع دیرهنگام)
5. راحتی بلع و هضم و عدم آسیب رسانی به گلوی طیور
6. افزایش وزن در دام و طیور
7. افزایش سطح ایمنی بدن دام و طیور
8. افزایش میزان تأثیرپذیری واکسیناسیون
9. کمترین احتمال آلودگی میکروبی و ایجاد بیماری
10. کاهش میزان ضریب تبدیل غذایی
11. میزان بالاتر کربنات کلسیم در پودر صدف فسیلی
12. کمترین باندینگ و ناخالصی در کربنات کلسیم فسیلی
13. کمترین میزان اختلال در درصد فسفر بالانس کلسیم با توجه به میزان درصد فسفر موجود در آن
14. کاهش میزان مصرف کربنات کلسیم فسیلی نسبت به کربنات کلسیم رسوبی
15. صد در صد طبیعی بدون هیچ گونه آلودگی شیمیایی یا زیستی

16. خوراک آبزیان و در عین حال ضد عفونی کننده کف و بدنه استخرهای ماهی

 

16 مرداد 1397

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی